Objavite oglas kao PREMIUM i povećajte vidljivost Vašeg oglasa.

Uz premium oglas možete okačiti više fotografija, učiniti oglas vidljivijim i dobiti promociju na društvenim mrežama.

100 RSD

Premium

Paket 30 dana

 • Do 10 fotografija po oglasu
 • Istaknuta mesta na sajtu
 • 1  Premium oglasa
 • 3  Obična oglasa
 • Paket   30  dana
 • Promocije na društvanim mrežama

0.00 RSD

Besplatan

Paket 30 dana

 • Do 5 fotografija po oglasu
 • Bez istaknutog mesta na sajtu
 •   Premium oglasa
 • 3  Obična oglasa
 • Besplatno
 • Bez promocije na društvenim mrežama

2499 RSD

Platinum

Paket 30 dana

 • do 10 fotografija po oglasu
 • istaknuta mesta na sajtu
 • 30  Premium oglasa
 • 10  Obična oglasa
 • Paket   30  dana
 • Promocije na društvanim mrežama

1299 RSD

Standard

Paket 30 dana

 • do 10 fotografija po oglasu
 • istaknuta mesta na sajtu
 • 15  Premium oglasa
 • 5  Obična oglasa
 • Paket   30  dana
 • Promocije na društvanim mrežama